Nie udawaj Greka! Zostań nim! :) (czyli jak dostać greckie obywatelstwo)

Jak dostać greckie obywatelstwo?
Greckie obywatelstwo to nie tylko marzenie wielu miłośników Grecji, ale również kwestia, która absorbuje osoby mieszkające w Grecji na stałe. Pomimo iż Polaków jest w Grecji tysiące, bardzo mały odsetek posiada obywatelstwo a tym samym grecki dowód. Dowiedz się jakie są wymagania i gdzie należy aplikować.

Za nami już kilka dni Nowego Roku!!! Jeżeli jedno z Waszych noworocznych postanowień to zostanie Grekiem – to ten post jest właśnie dla Was!

Jest bardzo wielu Polaków mieszkających w Grecji, którzy nadal nie wiedzą czy mają prawo do tego, aby ubiegać się o greckie obywatelwstwo.

Zagadnienia dotyczące obywatelstwa są regulowane w Grecji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na oficjalnej stronie ministerstwa dostępne są informacje w jaki sposób można otrzymać greckie obywatelstwo. Wytypowanych jest 9 podstaw/kategorii przyznawania obywatelstwa greckiego:

 1. Pochodzenie z kraju poza UE
 2. Pochodzenie z kraju UE
 3. Greccy emigranci, posiadacze EDTO (Specjalny Dowód Tożsamości Emigranta) z Albanii, Turcji i krajów byłego ZSRR
 4. Emigranci z krajów byłego ZSRR, którzy nadal mieszkają na ich terenach
 5. Emigranci z krajów byłego ZSRR, którzy przybyli do Grecji przed 02/05/2001 lub są rodzicami bądź potomstwem emigrantów wpisanych na listę obywateli.
 6. Z przodkiem, który był emigrantem
 7. Z przodkiem, który miał greckie obywatelstwo
 8. Przez naukę w greckiej szkole
 9. Przez urodzenie się w Grecji i naukę w greckiej szkole.

My przedstawimy Wam 3 najważniejsze przypadki, w których można starać się greckie obywatelstwo z perspektywy Polaka.

2 – Pochodzenie z kraju UE

Unia Europejska - historia, wiadomości, informacje - Wprost
Unia Europejska

Posiadanie obywatelstwa jednego z Państw członkowskich Unii Europejskiej, jest jednym ze stosunkowo upoważniających do uzyskania obywatelstwa greckiego aczkolwiek są wymagania, które trzeba koniecznie spełnić.

 1. Kto NIE może złożyć wniosku?
  * osoby, które nie mają zaświadczenia rejestracji obywatela UE lub dokumentu
  * osoby, które zostały skazane na więcej niż 6 miesięcy
 2. Kiedy mogę złożyć wniosek?
  * po 3 latach stałego i legalnego pobytu w Grecji
 3. Jakie dokumenty są potrzebne?
  * Certyfikat wystarczającej wiedzy potrzebnej do otrzymania obywatelstwa
  Certyfikat otrzymuje się przez pozytywne zdanie egzaminu pisemnego, na który wcześniej trzeba się zapisać. Koszt egzaminu to 150€. Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończyły z pozytywnym wynikiem 9 klas pierwszego i drugiego stopnia lub 6 klas drugiego stropnia lub posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych bądź doktoratu greckiej uczelni.
  * oświadczenie rejestracji w urzędzie gminy odpowiednim do miejsca zamieszania
  * wniosek o rejestrację
  * zaświadczenie o rejestracji obywateli UE lub dokument potwierdzający stałe zamieszkanie obywatela UE
  * paszport
  * jeśli urodziłeś się za granicą – akt urodzenia, potwierdzony wraz z tłumaczeniem na język grecji
  jeśli urodziłeś/aś się w Grecji – grecki akt urodzenia
  * rozliczenie podatkowe z ostatnich lat (tzw. ekkatharistiko)
  * numer rejestru ubezpieczenia socjalnego (AMKA)
  * inne dokumenty/dowody potwierdzające Twoje relacje z Grecją i Grekami
 4. Gdzie składam wniosek?
  Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego (ΔΑΚ – Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης) należącego do Zdecentralizowanej Administracji rejonu, w którym mieszkasz.
 5. Jaki jest koszt?
  100€ za pierwszym razem, a w przypadku gdy wniosek zostanie złożony ponownie również każdorazowo 100€
 6. Jaki jest według prawa czas oczekiwania na decyzję?
  Co do zasady na decyzję należy czekać 1 rok, ale w praktyce trwa to około 2-4 lat.

  POBIERZ PDF W GRECKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ Z DOKŁADNYMI WYTYCZNYMI

8 – Nauka w greckiej szkole

Το ελληνικό σχολείο είναι οι άνθρωποι που το δουλεύουν. Και είναι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο
Grecka szkoła

Greckie prawo przewoduje możliwość uzyskania greckiego obywatelstwa również dzięki nauce w greckiej szkole. Zobacz jakie są wymagania:

 1. Kto NIE może złożyć wniosku?
  Wniosku nie mogą składać osoby, które
  * nie mają żadnego pozwolenia na pobyt lub mają tylko na pobyt tymczasowy
  * zostały skazane na 6 i więcej miesięcy za konkretne wykroczenia lub 1 rok lub więcej za każde wykroczenie umyślne
  * ukończyły 6 lub 9 klas będąc osobami niepełnoletnimi i mają obecnie ponad 21 lat
  * ukończyły 6 lub 9 klas po 23 roku życia
  * ukończyły 6 lub 9 klas po 18-stym ale przed 23 rokiem życia, ale minęły 3 lata od ukończenia obowiązkowej nauki
  *minęły 3 lata od ukończenia wydziału lub szkoły wyższego instytutu naukowego (AEI) lub technologicznego instytutu naukowego (TEI)
 2. Kiedy można składać wniosek?
  * po pozytywnym ukończeniu 9 klas szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum lub/i liceum, albo
  * po pozytywnym ukończeniu 6 klas szkoły w gimnazjum i liceum
  * po ukończeniu liceum i ukończeniu AEI lub TEI
 3. Jakie dokumenty są potrzebne?
  * oświadczenie-wniosek nabycia obywatelstwa
  * zaświadczenie o udanym ukończeniu szkoły, które wydawane jest przez Rejonową Dyrekcję Nauki Pierwszego i Drugiego Stopnia
  * zezwolenie na pobyt
  * dla osób urodzonych za granicą: akt urodzenia (potwierdzony) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język grecki
  dla osób urodzonych w Grecji: grecki akt urodzenia
  * paszport
  * afirmacja (oficjalne oświadczenie / υπεύθυνη δήλωση) o hellenizacji imienia i nazwiska (dla osób powyżej 18 lat podczas skladania wniosku jeśli tego chcą)
 4. Gdzie złożyć wniosek?
  Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego (ΔΑΚ – Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης) należącego do Zdecentralizowanej Administracji rejonu, w którym mieszka osoba składająca wniosek.
 5. Jaki jest koszt?
  100€
 6. Jaki jest według prawa czas oczekiwania na decyzję?
  * 6 miesięcy dla osób poniżej 18 lat w momencie składania wniosku (w praktyce około 12-18 miesięcy)
  * 1 rok dla osób powyżej 18 lat w momencie składania wniosku (w praktyce około 12-18 miesięcy)

  POBIERZ PDF W GRECKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ Z DOKŁADNYMI WYTYCZNYMI

9 – Urodzenie się w Grecji i nauka w greckiej szkole

Institute of Life – ΙΑΣΩ: Γέννηση των δύο πρώτων παιδιών στην Ελλάδα με την εφαρμογή Συστημάτων Τεχνητής
Urodzenie się w Grecji

Dzieciom, które urodziły się na terenie Grecji, również przysługuje prawo do ubiegiania się greckie obywatelstwo. Mogą to zrobić za dzieci rodzice, ale również i dzieci.

 1. Kto NIE może złożyć wniosku?
  Wniosku nie mogą składać osoby, których:
  * rodzice nie mają żadnego pozwolenia na pobyt lub mają tylko na pobyt tymczasowy
  * żaden z rodziców nie przebywał legalnie (posiadając zezwolenia na pobyt) 5 lat w Grecji od dnia narodzin dziecka lub łącznie 10 lat (przed i po urodzeniu dziecka) w Grecji (posiądając zezwolenie na pobyt)
 2. Kiedy można składać wniosek?
  Wniosek można złożyć od momentu zarejstrowania dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
 3. Jakie dokumenty są potrzebne?
  * oświadczenie-wniosek nabycia obywatelstwa, który składany jest przez rodziców dziecka
  * grecki akt urodzenia dziecka
  * zaświadczenie ślubu rodziców (potwierdzone), przetłumaczone na język grecki lub jeśli ślub miał miejsce w Grecji – grecki akt małżeństwa
  * zezwolenia na pobyt rodziców. Zezwolenie na pobyt przynajmniej jednego z rodziców powinno być jednym z poniższych:
  – Zezwolenie na pobyt długoterminowy lub drugiej generacji lub bezterminowe lub 10 letnie lub uchodźca lub w statusie ochrony uzupełniającej lub bezpaństwowca
  – Karta stałęgo pobuty jako członek rodziny Greka lub obywatela UE lub EDTO (Ε.Δ.Τ.Ο. – Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς – Specjalny Dowód Osobisty Emigrantów) lub Dokument potwierdzający stały pobyt obywatela UE
  * paszporty rodziców wraz z oficjalnym tłumaczeniem
  * zaświadczenie zarejstrowania – uczęszczania do greckiej szkoły, które wydawane jest przez dyrektora danej placówki
 4. Gdzie żłożyć wniosek?
  Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego (ΔΑΚ – Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης) należącego do Zdecentralizowanej Administracji rejonu, w którym mieszka osoba składająca wniosek.
 5. Jaki jest koszt?
  100€
 6. Jaki jest według prawa czas oczekiwania na decyzje?
  6 miesięcy (w praktyce 1 rok).

  POBIERZ PDF W GRECKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ Z DOKŁADNYMI WYTYCZNYMIŹródło: greckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (05.01.2023)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *