Regulamin

Jest w Grecji takie powiedzenie: “Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν καλούς φίλους” (i kali logariasmi kanoun kalous filous). Tłumacząc je dosłownie na język polski oznacza ono, że “dobre rachunki robią dobrych przyjaciół”.
Rachunki to jednak nie tylko liczby, ale też zasady, których należy przestrzegać, aby obu stronom zawsze układało się dobrze. Dlatego też w przypadku Greckiego Okna nie będzie inaczej 🙂
Poniżej nasze zasady 🙂

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRECKIE OKNO

Poniższy regulamin określa sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz dokonywania w nim zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.greckieokno.pl.

Dane firmy:


GRECKIE OKNO Karolina Pisarek
ul. Parkowa 10
43-227 Góra
NIP: 638-167-5582
REGON: 240219988
Tel.: + 48 735 004 886
e-mail: sklep@greckieokno.pl
nr konta bankowego do przelewów:  46 1140 2004 0000 3402 8083 9947 (mBank)

§ 1 – Definicje:

 1. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. DOSTAWA – proces dostarczenia Klientowi Zamówienia
 3. DOSTAWCA – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w celu Dostawy Zamówienia
 4. HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych, specjalnych lub innych wybranych przez Klienta podczas dokonywania Rejestracji, który służy zabezpieczeniu dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym
 5. KLIENT  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia
 6. KONSUMENT  – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 7. KONTO KLIENTA – indywidualne konto Klienta, zabezpieczone Hasłem, dzięki czemu nie jest konieczne podawanie swoich każdorazowo przy składaniu Zamówienia
 8. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), która polega na wysyłaniu materiałów o treści marketingowej do Klientów, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę
 9. REGULAMIN  – niniejszy regulamin
 10. REJESTRACJA  – czynność polegająca na wprowadzeniu danych wymaganych do utworzenia Konta Klienta
 11. SKLEP  – sklep internetowy Greckie Okno działający pod adresem internetowym www.greckieokno.pl
 12. SPRZEDAWCA  – Greckie Okno Karolina Pisarek z siedzibą w Górze (43-227), ul. Parkowa 10, NIP: 6381675582, REGON: 240219988, e-mail: sklep@greckieokno.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu
 13. STRONA INTERNETOWA SKLEPU  – strona, poprzez którą działa Sklep, pod adresem www.greckieokno.pl
 14. TOWAR  – produkt znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, który może być przedmiotem umowy sprzedaży
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży, zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 16. UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z witryny www.greckieokno.pl
 17. ZAMÓWIENIE  – lista produktów, których dobrowolny zakup został wyrażony przez Klienta zawierający ich łączną cenę oraz koszty dostawy a także akceptację niniejszego Regulaminu

§ 2 –  Postanowienia ogólne i zasady korzystania

 1. Greckie Okno oferuje zakupy produktów spożywczych oraz kosmetyków a także zapewnia ich wysyłkę pod wskazany przez klienta adres.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie stałego połączenia Internetowego
 3. Jako, że korzystanie ze Sklepu wiąże się z korzystaniem z publicznej sieci Internet, wszelkie środki ostrożności związane z korzystaniem przez Klienta z tej sieci, spoczywają na Kliencie.
 4. W celu lepszego korzystania ze strony, Klient ma możliwość utworzenia konta Użytkownika.
 5. Greckie Okno zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych na stronie Sklepu.
 6. W razie dodatkowych pytań dotyczących towarów, prosimy składać je drogą mailową lub telefoniczną (zobacz sekcję Kontakt).
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby w razie niedostępności któregoś z oferowanych przez nas towarów, informacja taka znalazła się na stronie. Jeżeli mimo to, zamówiony zostanie produkt, którego w momencie zamówienia nie ma na stanie, niezwłocznie o tym poinformujemy dlatego zawsze prosimy o sprawdzanie Państwa danych kontaktowych jak telefon oraz adres e-mail, aby kontakt z Państwem był jak najszybszy.
 8. Wszelkie informacje dotyczące oferowanych przez Sklep produktów, publikowane są w oparciu o informacje zawarte na opakowaniach produktów a także tych bezpośrednio od producentów tych produktów. Ich treść oraz prawdziwość jest na bieżąco weryfikowana oraz uaktualniania przez Sklep.
 9. Złożenie Zamówienia  wiąże się z koniecznością podania przez Klienta danych, które następnie są przetwarzane przez Administratora danych w celu jego realizacji.
 10. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Tym samym wypełniając formularz, czyli podając swoje dane Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 11. Zadowolenie z obsługi oraz bezpieczeństwo Klientów podczas korzystania ze strony jest dla firmy sprawą priorytetową. Dlatego też Greckie Okno dokłada wszelkich starań, aby wszyscy korzystający ze Sklepu byli zadowoleni z obsługi a także czuli się bezpiecznie. Tym samym pozostajemy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie, które można do nas kierować poprzez wskazane formy kontaktu w dziale Kontakt.

§ 3 – Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia w sklepie mogą składać osoby pełnoletnie.
 3. Zamówienie można złożyć poprzez rejestrację w systemie, gdzie Klient zakłada swoje osobiste Konto Klienta podając swój adres e-mail oraz hasło lub korzystając z opcji „zamówienie bez rejestracji” gdzie konieczne jest wypełnienie formularzu zamówienia.
 4. W momencie składania Zamówienia Klient proszony jest o podanie następujących informacji, które są niezbędne do jego realizacji:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres do wysyłki (ulica, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy),
  c) numer telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem
  d) adres e-mail
 5. Przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia, prosimy o sprawdzenie danych podanych w formularzu. Dotyczy to zwłaszcza adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego, aby w razie wątpliwości czy pilnych informacji, Sklep mógł sprawnie i bez problemu skontaktować się z Klientem.
 6. Podanie fałszywych danych lub danych z błędem, może skutkować niemożnością dostarczenia Zamówienia Klientowi.
 7. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się od poniedziałku do piątku.
 8. Po otrzymaniu zamówienia Sklep wysyła jego potwierdzenie drogą mailową na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Prosimy także o sprawdzanie w tym celu folderu spam. Wysłanie przez Sklep potwierdzenia Zamówienia jest równoznaczne z zwarciem umowy.
 9. Jeżeli dane klienta nie zostaną wpisane prawidłowo bądź będą zwierać treści budzące wątpliwości, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu zweryfikowania danych. Jeżeli to nie będzie możliwe zamówienie zostanie anulowane a wpłacona kwota zostanie zwrócona.
 10. Sklep organizuje wysyłkę zamówionych towarów na terenie Polski. W szczególnych przypadkach, po uprzednim ustaleniu ze Sklepem zamówienie może być wysłane za granicę. Prosimy wtedy o skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem form kontaktu znajdujących się w zakładce Kontakt
 11. Czas realizacji zamówienia przez Sklep wynosi 1-2 dni robocze od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 12. Jeżeli Zamówienie obejmuje produkt, który nie jest na stanie lecz Sklep oczekuje jego dostawy a o czym którym Klient wiedział momencie jego złożenia, kompletne Zamówienie wysyłane jest po odbiorze danego produktu.
 13. Wraz z informacją o przekazaniu Zamówienia Dostawcy, Klient otrzymuje paragon w wersji elektronicznej.

§ 4 – Płatności

 1. Ceny produktów oferowanych przez Greckie Okno są cenami ostatecznymi (nie zawierającymi VAT) i są wyrażone są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny produktów podanie na stronie są wiążące zarówno dla Klienta jak i dla Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) płatność online poprzez system paynow (dostępne karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)
  b) przelew bankowy na konto Sprzedawcy (Greckie Okno, Karolina Pisarek)
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 5. Numer konta bankowego Sprzedawcy: 46 1140 2004 0000 3402 8083 9947 (mBank).
 6. W przypadku wybrania formy płatności, o której mowa w § 4 ust. 3 lit b), Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia oraz przesłania Sprzedawcy potwierdzenia wykonania przelewu. W przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane, co nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Klienta.

§ 5 – Dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązuję się dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 2. Koszty dostawy stanowią nieodłączną część zamówienia i ponoszone są przez klienta.
 3. Sklep oferuje Klientom następujące formy dostawy:
  a) wysyłka kurierem DPD – koszt 18zł
  b) wysyłka poprzez paczkomaty Inpost – koszt to 13zł
  c) darmowa dostawa przez Sklep dla Klientów z powiatów: pszczyńskiego, tyskiego oraz oświęcimskiego
  d) odbiór osobisty
 4. Zarówno darmowa dostawa (§ d ust. 3 lit. c) jak i odbiór osobisty (§ d ust. 3 lit. d) podlegają formom płatności określonym w § 4 ust. 3 Regulaminu
 5. Darmowa dostawa związana jest z położeniem siedziby Sklepu.
 6. Firmy kurierskie dostarczają zamówienie w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu przekazania skompletowanego zamówienia przez Sklep. Szczegółowy czas Dostawy określają regulaminy Dostawców.
 7. W przypadku wyboru opcji dostawy “darmowa dostawa na terenie powiatów: pszczyńskiego, tyskiego oraz oświęcimskiego”, prosimy o informacje o dogodnych dla Państwa dniach i godzinach odbioru. Taką informację można zawrzeć w polu “Uwagi” podczas składania Zamówienia.

§ 6 – Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym na terenie Polski prawem Konsument, który zawarł umowę na  odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zachowanie wszystkich produktów zamówienia w ich pierwotnym opakowaniu. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi po wysłaniu zamówienia, koszty wysyłki spoczywają na Kliencie.
 3. Chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązkiem Klienta jest złożenie  stosownego oświadczenia pisemnego bądź w formie elektronicznej poprzez wysłanie go na adres Sklepu przed upływem terminu 14 dni. Do  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep po otrzymaniu oświadczenia, zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu klientowi.
 4. Oświadczenie można sformułować samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep wysyła niezwłocznie Klientowi potwierdzenie jego otrzymania. 
 6. W określonych przypadkach prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, tym samym nie jest możliwe odstąpienie od umowy:
  a) której przedmiotem świadczenia jest towar, który uprzednio został przez Klienta otwarty lub nosi znamiona otwarcia
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e) w której łączna wartość zamówienia nie przekroczyła pięćdziesięciu złotych (50 PLN)
 7. W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 8.  Sklep w terminie nie późniejszym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia, zobowiązany jest do zwrócenia Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostarczenia towaru (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie). Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Pieniądze zwracane są w taki sam sposób w jaki zostały przekazane Sklepowi, chyba, że Klient wyraził zgodę lub wskazał inną formę zwrotu pieniędzy, która nie łączy się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 9. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem rzeczy (m.in. koszty opakowania, zabezpieczenia oraz nadania).
 10. Towary odesłane za pobraniem nie zostaną przez Sklep odebrane.
 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego odesłania. Tym samym obowiązkiem Klienta jest odesłanie towaru będącego przedmiotem umowy, od której odstąpił niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  Koszty odesłania towaru na adres firmy w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Klient.

§ 7 – Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru/towarów bez wad.
 2. Klientowi  przysługuje prawo do reklamacji, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną (niezgodność produktu z umową) lub prawną. Towary nie posiadające istotnych wad nie podlegają reklamacji.
 3. W celu skorzystania z tego prawa należy złożyć reklamację, w której należy określić swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową bądź też zwrotu całości lub części wpłaconych środków.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od wydania towaru Klientowi.
 5. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zostać złożona w terminie roku od dnia zauważania wady towaru.
 6. W przypadku reklamacji towaru podlegającego reklamacji na podstawie rękojmi, Klient może zażądać:
  a) wymiany towaru na nowy
  b) naprawy towaru
  c) obniżenia ceny
  d) odstąpienia od umowy ( o ile wada jest istotna)
 7. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@greckieokno.pl wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja”
 8. W reklamacji Klient proszony jest o podanie następujących informacji:
  a) imię i nazwisko oraz adres e-mail, który został podany przy składaniu Zamówienia
  b) numer Zamówienia oraz datę jego  złożenia
  c) przedmiot reklamacji (prosimy o wpisanie kodu towaru, który widnieje na paragonie)
  d)powód reklamacji oraz dokumentację zdjęciową potwierdzającą go
  e) telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny
  f) adres e-mail (jeżeli jest inny niż ten, z którego wysłano reklamację)
  g) inne uwagi, które pomogą w procesie reklamacji
 9. Sklep jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Klienta w ciągu 14 dni.

§ 8 – Konto Klienta

 1. Utworzenie Konta Klienta ma na celu ułatwienie korzystania z serwisu Klientom  witryny www.greckieokno.pl jednocześnie umożliwiając Sklepowi prowadzenie analiz statystycznych i marketingowych.
 2. Posiadanie Konta Klienta nie jest obowiązkowe do dokonania i realizacji Zamówienia i jednocześnie do niego nie obliguje.
 3. W celu utworzenia Konta Klienta, konieczne jest podanie danych osobowych jak:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  c) adres zamieszkania
  c) telefon kontaktowy
 4. Klient ma też możliwość podania danych nieoznaczonych jako obowiązkowe, które ułatwią korzystanie z witryny lecz nie są konieczne do utworzenia Konta.
 5. W ramach posiadania Konta Klienta, Greckie Okno oferuje darmową usługę newslettera, która polega na wysyłaniu wiadomości o treści marketingowej oraz informacyjnej.
 6. Użytkownik posiadający Konto Klienta może z niego zrezygnować każdym momencie.

§ 9 – Ochrona danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119), które obowiązuje jednakowo we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Pełna treść unijnego Rozporządzenia, zwanego dalej RODO,  dostępna jest pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

W polskim prawie, przepisy płynące z ww. Rozporządzenia zostały uregulowane w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Pełna treść ustawy dostępna jest pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

Mając na uwadze przepisy powyższego Rozporządzenia, informujemy Państwa iż:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest obowiązkowe. Jednak konsekwencją braku tych danych jest niemożność złożenia oraz realizacji Zamówienia a tym samym zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 2. Dane wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia:
  a) imię i nazwisko
  b) adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer lokalu, numer bloku)
  c) adres e-mail
  d) telefon kontaktowy
 3. § 9 ust. 1 i 2  dotyczy także danych podawanych w celu założenia Konta Klienta.
 4. Administratorem Państwa danych jest GRECKIE OKNO Karolina Pisarek z siedzibą w Górze (43-227), ul. Parkowa 10.
 5. Dane podawane przez Państwa w formularzu Zamówienia lub formularzu konta użytkownika, wykorzystywane są przez nas:
  a) w celu realizacji zamówień oraz wysyłki z nimi związanej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  b) w celach księgowych oraz marketingowych
  c) w celach statystycznych oraz analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  d) w celu ochrony prawnej w przypadku konieczności drogi sądowej
 6. Dostęp do podanych przez Państwa danych posiadają osoby związane w sposób bezpośredni z Państwa Zamówieniem a także z procedurą wysyłki oraz księgowości z niego wynikającej.
 7. Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu:
  a) prawo do dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
  b) prawo do żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO)
  c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  d) prawo do ograniczenia danych (art. 18 RODO)
  e) prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
  W tym celu prosimy kierować stosowne pismo na adres mailowy lub pocztą.
 8. W przypadku gdy uznacie Państwo iż podane przez Was dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który pełni funkcję organu nadzorczego (art. 34 ust. 2 ustawa – Ochrona danych osobowych)
 9. Złożenie zamówienia lub/oraz założenie konta Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującym przepisami.
 10. Dane osobowe przechowywane są do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego. Po tym czasie Państwa dane są trwale usuwane z systemu.

§ 10 – Polityka Prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatnośći określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które przekazywane są przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem danych jest Karolina Pisarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Greckie Okno Karolina Pisarek z siedzibą w Górze (43-227), ul. Parkowa 10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 6381375582, REGON: 240219988
 3. Mając na uwadze komfort naszych klientów, związany z bezpiecznym przechowywaniem ich danych osobowych, nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby dane te przechowywane były w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.  
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.  
 5. Szczegółowe zasady Polityki Prywatności znajdują się w zakładce “Polityka Prywatności”
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania jego zasad.

§ 11 – Postanowienia końcowe

 1. Sprzedaż produktów oferowanych przez Sklep a także korzystanie ze Sklepu odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania jego zasad.
 3. Greckie Okno zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz potrzebami wynikającymi z funkcjonowania Sklepu. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem opublikowania go na stronie Sklepu, przy czym nie dotyczy umów zawartych przed jego publikacją.
 4. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach z wyprzedzeniem, chyba, że zmieniające się przepisy polskiego prawa zdeterminują konieczność natychmiastowej zmiany Regulaminu.
 5. Regulamin zaczyna obowiązywać wraz z dniem 01.02.2021 r.