Polityka prywatności

W dzisiejszych czasach podczas korzystania z sieci Internet, bardzo ważnym elementem jest dbanie o kofmort użytkowników stron internetowych w zakresie bezpieczeństwa jego danych osobowych. Dlatego też mając na uwadze Twoją wygodę oraz komfort, poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Greckie Okno.

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Karolina Pisarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Greckie Okno Karolina Pisarek z siedzibą w Górze (43-227), ul. Parkowa 10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 6381375582, REGON: 240219988
 2. Dane osobowe zbierane przez Sklep za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Greckie Okno, mając na względzie komfort Klientów korzystających ze Sklepu związany z bezpieczeństwem ich danych,  dokłada wszelkich starań aby dane te były należycie zabezpieczone i niedostępne osobom do tego nieupoważnionym. Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami obowiązujacego prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klientów zbierane są w następujących przypadkach:
  a) Złożenia Zamówienia w Sklepie, w celu jego realizacji i tym samym wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  b) Rejestracji Konta Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  c) Wyrażenia zgody na korzystanie z usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO )
 2. W przypadku złożenia Zamówienia w Sklepie Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  c) numer telefonu
  d) dane adresowe (miejcowość oraz kod pocztowy, ulicę oraz numer domu/lokalu)
 3. W przypadku Rejestracji Konta Klienta, Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  c) numer telefonu
  d) dane adresowe (miejscowość oraz kod pocztowy, ulicę oraz numer domu/lokalu)
 4. Podczas rejestracji Konta Klienta, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do konta.
 5. W przypadku subskrypcji do usługi Newslettera, Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-mail
 6. W przypadku nawiązania z nami kontaktu (zobacz zakładkę Kontakt), w zależności od formy kontaktu Klient podaje nam swój adres e-mail, telefon kontaktowy, nickname z Facebooka lub adres korespondencyjny. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, jednak ich brak skutkować będzie niemożnością odpowiedzi na Twoje zapytania czy zgłoszenia.
 7. Przekazanie danych osobowych do Greckiego Okno jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży (złożenie Zamówienia), czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (Konto Klienta, usługa Newsletter), z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 8. W szczególności w celu realizacji Zamówienia, jezeli Klient decyduje się na opcje dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, jego dane przekazywane są Dostawcy.
 9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

ODBIORCY DANYCH

Greckie Okno korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, z którymi współpraca konieczna jest w prowadzeniu działalności oraz w celu prawidłowego działania Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Sklepu co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Każdorazowe przekazanie Twoich danych determinowane jest czynnością, którą wykonujesz:

 1. Każde działanie
  Każde czynność dokonania na naszej witrynie, wiąże się z przekazaniem Twoich danych następującym podmiotom: hostingodawca, podmiot zajmujący się kwestiami technicznymi, operator internetowej platformy handlowej, osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych
 2. Złożenie Zamówienia
  Złożenie przez Ciebie Zamówienia, wiąże się z przekazaniem Twoich danych następującym podmiotom: administrator, firma kurierska, dostawca płatności, biuro rachunkowe, dział IT
 3. Nawiązanie kontaktu
  Nawiązanie kontaktu wiąże się z przekazaniem Twoich danych następującym podmiotom: administrator, podmioty obsługujące portal społecznościowy
 4. Działania analityczne
  Jeżeli podczas przebywania na stronie Sklepu posiadasz ustawienia zezwalające na działania analityczne, Twoje dane zostaną przekazane podmiotowi zajmującemu się działaniami analitycznymi.
 5. Działania marketingowe
  Jeżeli podczas przebywania na stronie Sklepu posiadasz ustawienia zezwalające na działania marketingowe, Twoje dane zostaną przekazane podmiotowi zajmującemu się usługami marketingowymi.
 6. Obowiązek prawny
  Jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek przekazania Twoich danych osobowych uprawnionym organom państwowym, Sklep jest do tej czynności zobligowany. W szczególności dotyczy to: jednostek organizacyjnych prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunukacji Elektronicznej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Jeżeli przekazanie danych odbyło się w związku ze złożeniem Zamówienia, podstawa prawna do przechowywania danych znajduje odzwierciedlenie w art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny związany z rachunkowością). Wówczas Twoje dane przechowywane są przez okres obowiązywania umowy sprzedaży oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego związanego z rachunkowocią który na nas spoczywa.
 2. Jeżeli przekazanie danych odbyło się w związku z założeniem Konta Klienta, podstawa prawna do przechowywania danych znajduje odzwierciedlenie w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (prowadzenie Konta Klienta na podstawie wyrażenia zgody). Wówczas Twoje dane przechowywane są tak długo jak sobie tego życzysz, czyli do momentu, w którym Twoje Konto Klienta zostanie przez Ciebie usunięte lub przez nas na Twoje żądanie.
 3. Jeżeli przekazanie danych odbyło się w związku z subskrypcją usługi Newslettera, podstawa prawna do przechowywanie danych znajduje odzwierciedlenie w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (świadczenie usługi newslettera). Wówczas Twoje dane przechowywane będą tak długo jak sobie tego życzysz, czyli do momentu wypisanie się przez Ciebie z tej usługi.
 4. Nadto, przechowywanie danych trwa do momentu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Klienta lub Sklep.
 5. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 6. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

TWOJE UPRAWNIENIA

 1. Jeśli masz Konto Klienta albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
 2. Zgodnie z przepisami płynącymi z RODO, przysłygują Ci następujące prawa:
  a) prawo do dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
  b) prawo do żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO)
  c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  d) prawo do ograniczenia danych (art. 18 RODO)
  e) prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
  W tym celu prosimy kierować stosowne pismo na adres mailowy (sklep@greckieokno.pl) lub pocztą.
 3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT

W kwestiach związanych z Polityką Prywatności, prosimy o kontakt:

 1. Mailowy
  Maile prosimy kierować na adres: sklep@greckieokno.pl wpisując w tytule wiadomości: “Polityka Prywatności” (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)
 2. Telefoniczny
  Pod numerem telefonu: 735-004-886, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 – 14:00
 3. Pocztowy
  Korespondecję prosimy kierować na adres: Greckie Okno Karolina Pisarek, ul. Parkowa 10, Góra 43-227.

INFORMACJE DODATKOWE

Komentarze

 1. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
 2. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
 3. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
 4. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail, chyba, że zrobisz to dobrowolnie.

Media

 1. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Greckie Okno, tak jak większość stron internetowych korzysta z ciasteczek (pliki cookies). Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane strony. Ułatwiają one korzystanie z internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookie strony wiedzą, że jesteś zalogowany, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści dotyczące danego miejsca. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 

 1. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
 2. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.
 3. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
 4. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

 1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 2. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

W ramach funkcjonowania Greckiego Okna prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego funkcjonalności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Podczas takich działań bierzemy pod uwagę takie parametry jak czas spędzony na danej podstronie, miejsca które chętnie odwiedzasz. Pozwoli nam to na optymalizację funkcjonalności Sklepu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Użytkowaników.